Tuesday, October 05, 2010

#3 Brev till Trafikverket

På min fråga om vad pengarna går till (vägtrafikregisteravgiften, puh!) så får jag inte bara ett lite för utförligt svar, jag får även lagen uppläst för mig. Det var väl lite överkurs?
Pengarna går tydligen till alla nya regelverk som skyddar oss från sunt förnuft, dyra självförsörjande datasystem som snart blir omoderna, och till att svara på  e-brev från en viss wise-guy på vischan i Dalarna. Då vet vi det.


 Det är kvinnopersonen Hanna som leende går oss till mötes bärandes ett ämbar av kunskap. Mycket passande, då Hanna eller Hannah är ett kvinnonamn med hebreiskt ursprung som betyder "nåd" eller "lycka". Hon skriver så här:

Hej


Avgiften ska täcka Transportstyrelsens kostnader för att driva
vägtrafikregistret. I detta ingår till exempel kostnader för att införa nya regelverk och att
anpassa vägtrafikregistret. Avgiften täcker också våra kostnader inom IT-området för att
hantera en av Sveriges största databaser. Avgiften finansierar också våra
kundtjänstverksamheter som hanterar miljontals förfrågningar årligen.


Det förslag du har på att ha en tvillingorganisation kan du lämna till din
lokala politiker. Vi arbetar utifrån det statsmedel och beslut vi får utav riksdag och
regering då vi är en myndighet.


Vägtrafikregisteravgiften regleras i lagen:

Vägtrafikregisteravgift
Ändrad 2007-12-07 gm SFS 2007:1162, ikraft 2008-01-01, överg.best. 

6 § För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister tas det ut en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor per år för varje
bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.
  För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en
tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om 80 kronor.
Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat
terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet.
Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid
registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört.
Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första
gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att
fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.
  Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt
ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit
skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte avgift tas
ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och
inte anträffats därefter. Förordning (2009:1375).


Rubrik 2007-12-07 gm SFS 2007:1162, ikraft 2008-01-01, överg.best. 
Ändrad 2003-04-01 gm SFS 2003:97, ikraft 2003-05-01, överg.best. 
Ändrad 2009-12-11 gm SFS 2009:1375, ikraft 2010-01-01, överg.best. 

7 § Skyldig att betala avgift enligt 6 § är den som i vägtrafikregistret är
antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som
tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7
och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9
§§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).
  Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som
Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1286).
Med vänlig hälsning

Hanna
Trafikregistret, Transportstyrelsen, Örebro


Tack fröken nåd och lycka. Förlåt att vi indirekt tvingar dig till extra kontorsarbete. Nu ska du få vara ifred en stund. Jag lovar.
 
Notervärt är dock att det inte är "samma pengar" som vi betalar in som kommer Trafikverkets system till del. Nä, ingen öronmärkning sker efter vad jag förstår. Verket får de statsmedel som tilldelas av riksdag och regering skrivs det. Intressant att veta om det funnits ett överskott vid någon tidpunkt. Få se nu: 4 miljoner avgiftpliktiga fordon gånger 65 pix, det blir 260 miljoner kronor. Det skulle jag gärna räkna en del nummerskyltar för. Dags att bli rekryterad av den mörka sidan?

"dag finns det drygt 6,5 miljoner fordon i trafik registrerade i Sverige. Den övervägande delen av dessa, 4,3 miljoner, är personbilar. Fordonsparken har aldrig varit större än nu. Alla typer av fordon i trafik ökar jämfört med föregående år – utom bussar och traktorer" Källa: http://www.metal-supply.se


4 comments:

 1. myndigheter etc verkar underbara att ha och göra med.

  ReplyDelete
 2. Japp, det är ett flinkt och rekorderligt folk som arbetar för vår säkerhet där inne. På min ära.

  ReplyDelete
 3. Anonymous4:21 AM

  Det är ett konstigt val av uttryck för denna avgift! Vägtrafikregisteravgift betalas för fordon som är avställda och alltså INTE får användas för trafik på allmän väg! Bara registeravgift vore väl en mindre felaktig benämning?
  Värt att märka är att denna avgiftsavi sänds till dig utan typ "beslut om avgifter" som det annars står på skatteavin man betalar för att få använda bilen i trafik. Funderar på att skriva till transportstyrelsen och få besked om detaljerna som man baserat sitt beslut på och vad som initierat ett sådant.

  Jerker

  ReplyDelete
 4. De sänkte avgiften en kort tid efter min satir. Jag hade säkert ingenting med det att göra, men å andra sidan skadar det inte att försöka hålla dem i örat lite. Vi pröjsar deras lön. Det är överdriven administration som fått landet på knäna. I Sverige ska allting hanteras in absurdum innan någon faktiskt utför någon form av arbete. Fast det är bara min känsla efter fyrtio år som vaken.

  ReplyDelete