Sunday, July 31, 2011

Rat Fink Reunion 2011

Till salu på träffen

LeBeef presenterade

Känd från artikel i Klassiker. Nu på gatan igen.

Mark vill ha.

Mitt jobb på träffen. Weathered lettering.

Ska behandlas ytterligare när färgen härdat.

Mäster Wizzard var på plats.