Thursday, June 11, 2015

It's alive!Efter att ha fyllt på gnistor och pumpat upp kompet så hoppade den gladeligen igång. Vid köpet satt elsystemet ett halvvarv fel. Att montera det rätt betydde att tändkabeln blev snudd på för kort, och gängorna till tändplattan är slut, så jag räknar med att den går ännu bättre när dessa detaljer är åtgärdade.

No comments:

Post a Comment