Thursday, September 25, 2014

Ommöblering i fabriken

Möbelflytt.
Vi flyttade in i en fabrik med alla tillbehör intakta. Det var jättehäftigt, men vi har varit alltför andaktsfulla gentemot husets historia. Ruljansen hade funnits där sedan 1947 och många i byn har någon gång jobbat därinne. Vi gick försiktigt fram.
Till slut kändes det meningslöst att ha verktyg som vi aldrig använt. Det är i större grad dags att göra stället till vårt eget. Igår försvann den sista av de industriella maskinerna. Den gav just ingenting vid försäljning då formatet inte passar i i moderna snickerier. Efter åratal av annonsering, ja faktiskt, så fann vi en köpare som ville betala en summa som var mindre än lastning och frakt.
Adjö balkbandputs på 1750Kg.
Du kostade mig två arbetsdagar att skruva loss och ta ut...
Lastartraktorn monterade sin lyftbalk och lyfte maskinen
redan inne i huset. 1700Kg på fyra meters utskjut!
Det hördes inte ens på tomgångsvarvtalet..


No comments:

Post a Comment