Monday, June 23, 2008

Detta inlägg...

...skulle gärna handla om hotrods och choppers.
Men jag skriver bara så här, eftersom jag fortfarande har hopp om den del av svenskarna som inte ger sig, inte glömmer och inte rättar in sig i ledet:
- - -
Regeringsformen 2 kaptilet 6 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Detta visar helt tydligt att FRA-lagen strider mot grundlagen, så FRA-lagen tillåter mass-avlyssning av svenskarna.
- - -
Källa:http://frapedia.se/wiki/Svensk_grundlag

No comments:

Post a Comment