Tuesday, April 22, 2008


Chuck Yeager anses vara den första att bryta ljudvallen i planet "Bell X-1". Ryssarna kanske har en annan åsikt...
Eftersom alla av de mera seriösa av mina pinstripe scrolls har namn så fick den heta "The patron saint of chuck yeager". Se mera på pinstriping.se

No comments:

Post a Comment